Kulturális enciklopédia >
Poétikai-műfaji lexikon >
Epika >
Verses epikai műfajok

..
Elbeszélő költemény
Epillion
Eposz
Históriás ének
Komikus eposz (vígeposz)
Verses regény