Kulturális enciklopédia >
Verstani lexikon >
Átmenetek, kereszteződő versformák

..
Antikizáló hangsúlyos verselés
Időmértékre váltás
Nibelungi strófa
Alexandrin
Nibelungizált alexandrin
Blank verse