Az avantgárd művészeti irányzatok

1905-1945

"A művészet nem a láthatót adja vissza, inkább láthatóvá tesz." (Paul Klee)

A szó eredete: "avant garde": francia katonai műszó, jelentése előörs

A fogalom meghatározása: az új, minden eddigi hagyománytól tudatosan eltérni akaró művészeti irányzatok összefoglaló neve a 20. század első felében.

Céljuk: már nem a látvány valamilyen mértékű visszaadása, hanem a dolgok mögött rejlő gondolati tartalmak érzékeltetése (ilyen értelemben a szimbolizmushoz kapcsolható).
Ehhez a művészet hagyományos eszköztára nem megfelelő!

Törekvéseik, eszközeik:

Témaválasztás: A 20. századi ember megváltozott élete, elidegenedettsége, létminősége, az embert fenyegető veszélyek vagy az előtte megnyíló lehetőségek.
Ebben erősen érezhető a korabeli polgári filozófiák (pl. egzisztencializmus) és lélektani irányzatok (Freud, Jung) hatása

Az avantgárd irányzatok csoportosítása

  1. Formabontó "izmusok": EXPRESSZIONIZMUS
    FUTURIZMUS
    DADA
    SZÜRREALIZMUS
  2. Formaépítő "izmusok": KUBIZMUS
    KONSTRUKTIVIZMUS

Századunk első két évtizedében a képzőművészet is nagy horderejű változások sorozatán ment át, amelyek az ún. posztimpresszionizmus szerves fejleményei.