Kulturális enciklopédia >
Verstani lexikon >
A rím >
Rímfajták

..
Páros rím
Keresztrím
Ölelkező rím
Félrím
Bokorrím, halmazrím
Ráütő, rácsapó rím
Visszatérő rím
Tiszta rím
Asszonánc
Összerakó rím
Füzérrím, kapcsoló rím, láncrím
Önrím
Ragrím
Kancsal rím
Kecskerím
Kínrím
Belső rím
Középrím
Hímrím
Nőrím
Alkalmi rímszerkezetek