Kulturális enciklopédia >
Verstani lexikon >
Az ütemhangsúlyos verselés

..
Elnevezés alapja
Ütemegyenlőség törvénye
Hangsúlyszámláló vers
Szótagszámlálás
Példák a kétütemű versritmusra
Példák a háromütemű versritmusra
Példák a négyütemű versritmusra
Egyedi hangsúlyos versszerkezetek