Középkor – román kronológia

962Német-római Császárság megalakulása. I. Ottó lesz a császár
963Az első jelentős kolostor
965Harald dán uralkodó felveszi a kereszténységet
966A lengyel Mieszkó Rómához csatlakozik
970a magyarokat megverik Bizáncnál
970Géza fejedelem kerül a magyar trónra
973meghal I. Ottó. Utódja II. Ottó
980I. Vlagyimir uralkodása
982Vörös Erik Grönlandon
987Capet Hugó kerül a francia trónra. A Karoling-dinasztiát felváltja a Capeting-dinasztia (–1328)
988I. Vlagyimir felveszi a keresztény hitet
992I. Boleslav lengyel fejedelem uralkodása
993Delhi alapítása
995Olaf svéd király felveszi a keresztény hitet
997meghal Géza fejedelem. Utódja I. István (–1038)
1000 körüla vikingek Amerikába kóborolnak
1000I. Istvánt királlyá koronázza II. Szilveszter pápa
1002II. Henrik uralkodásának kezdete (–1024)
1008Olaf svéd király lesz (995-1022)
1015meghal I. Vlagyimir
1018Nagy Knut uralkodása
1019Bölcs Jaroszlav uralkodásának kezdete (–1054)
1024meghal II. Henrik. Utódja II. Konrád (–1039)
1024trónra kerül I. (Vitéz) Boleslav lengyel király
1025meghal I. Boleslav
1030II. Konrád megtámadja a Magyar Királyságot
1032a Burgund Királyság a Nyugatrómai Birodalom része lesz
1035meghal Knut
1038meghal I. István. Utódja Orseolo Péter lesz
1041a Cseh Királyság német hűbér lesz
1041Aba Sámuel a magyar trónon
1042normann uralom dél-Itáliában
1046meghal Orseolo Péter I. András kerül a trónra
1054meghal Bölcs Jaroszlav. Végleges szakadás a két egyház között.
1055Szeldzsuk uralom Bagdadban
1056IV. Henrik német-római császár lesz (– 1105)
1059lateráni zsinat
1060meghal I. András utóda I. Béla
1061a normannok meghódítják Szicíliát
1061Almoravida-dinasztia uralkodásának kezdete
1063meghal I. Béla
1064Salamon kerül a magyar trónra
1066Hódító Vilmos elfoglalja az Angol Királyságot
1071Manzikert mellett a szeldzsukok legyőzik a bizánci császárt
1073VII. Gergelyt választják pápának (–1085)
1075VII. Gergely és a Római Birodalom között invesztúra harc kezdődik (–1122)
1076IV. Henrik megfosztja VII. Gergely pápát a hatalmától, válaszul a pápa kiátkozza.
1077IV. Henrik megalázkodik a pápa előtt.
1077A szeldzsukok elfoglalják Palesztinát és Jeruzsálemet
1077meghal I. Géza. Utódja Szent László (–1095)
1081I. Alexiosz Komnenosz a Komnenosz-dinasztia megalapítója lép a bizánci trónra (–1118)
1082az Almoravidák elfoglalják Algírt (–1152)
1083I. István és fia Imre, valamint Gellért püspök szentté avatása
1085VI. Alfonz, León és Kasztília királya elfoglalja a móroktól Toledót.
1085a szeldzsukok elfoglalják Szíriát és Antiochiát
1085meghal VII. Gergely pápa
1087meghal Hódító Vilmos
1091a horvát Tirpinirek kihalása után Szent László fia Álmos herceg lép a Horvát Királyság trónjára.
1095meghal Szent László. Utódja I. (Könyves) Kálmán (–1116)
1096az első keresztes hadjáratok (–1099)
1102Könyves Kálmánt horvát királlyá választják
1105V. Henrik lemondatja IV. Henriket (–1125)
1116meghal Könyves Kálmán. Utódja II. István
1122A wormsi konkordátum V. Henrik és II. Callixtus pápa között az invesztitúra jogok gyakorlásáról
1125meghal V. Henrik
1127a szicíliai királyság felemelkedése
1130megalakul a Szicíliai Királyság
1131meghal II. István. Utódja II. (Vak) Béla (–1141)
1138III. Konrád személyében a Hohenstauf-dinasztia lép trónra a Nyugatrómai Birodalomban (–1254)
1139megalakul a Portugál Királyság
1141II. Béla halála után II. Géza kerül a magyar trónra
1147a Welf-dinasztia uralma Angliában. Oroszlán Henrik II. keresztes hadjárata (–1149)
1151Nemanja István megalapítja a Szerb Királyságot
1152meghal II. Konrád. Utódja I. (Barbarossa) Frigyes
1154II. Henrik, Anjou grófja, a Plantagenet-dinasztia tagjaként kerül az angol trónra (–1189)
1155Írországot a pápa az angol királynak adja
1156Ausztria a Nyugatrómai Birodalom része lesz
1157a Szeldzsuk Szultánság széthullása
1162I. (Barbarossa) Frigyes lerombolja Milánót
1162meghal II. Géza utódja III. István
1170II. Henrik angol király kivégezteti Becket Tamás canterbury érseket
1172III. Béla kerül a magyar trónra
1176Barbarossa Frigyes veresége III. Sándor pápától
1180megalakul a Szerb Fejedelemség
1180II. Fülöp Ágost lép a francia trónra (–1223)
1185kihal a Komnénosz-dinasztia. Utód: Angelosz-dinasztia. Szétesik a bizánci állam
1189-92III. keresztes háború
1189meghal II. Henrik. Utódja Oroszlánszívű Richárd
1190meghal Barbarossa Frigyes Utódja VI. Henrik
1196meghal III. Béla. Utódja Imre (–1204)
1197meghal VI. Henrik.
1198III. Ince pápasága
1199meghal Oroszlánszívű Richárd. Örököse Földnélküli János.
1201a német lovagok megalapítják Rigát
1202a IV. keresztes hadjárat
1204a keresztesek elfoglalják Konstantinápolyt
1204meghal Imre. Utódja III. László (–1205)
1205II. András lép a magyar trónra
1206Dzsingisz kán hatalomra kerül
1222II. Frigyes trónra lépése
1222II. András kiadja az I. Aranybullát
1223meghal II. Fülöp Ágost, utódja VIII. Lajos
1226meghal VIII. Lajos, utódja IX. Lajos (–1270)
1227meghal Dzsingisz kán
1227IX. Gergely lesz az új pápa
1228meghal II. István szerb király
1231IX. Gergely pápasága alatt teret nyer az inkvizíció
1235meghal II. András utódja IV. Béla
1235Julianus barát megtalálja Magna Hungariában az ott maradt magyar törzseket
1240Batu kán elfoglalja Kijevet
1240Alexander Nyevszkij legyőzi a svédeket
1241a leignitzi csata
1241a muhi csata
1245az I. lyoni zsinat
1250meghal II. Frigyes