Reneszánsz és reformáció kronológia

1302IV. Bonifác pápa összetűzésbe kerül IV. Fülöppel
1307meghal I. Edward
1307II. Edward uralkodásának kezdete
1308VII. Henrik Luxemburg-dinasztia trónra lépése
1309V. Kelemen pápa lesz
1311a viemei zsinat
1313meghal VII. Henrik
1314kettős királyválasztás. Habsburg (Szép) Frigyes, IV. Wittelsbach Lajos
1314meghal IV. (Szép) Fülöp
1320Ulászló lengyel király trónra lépése (-1333)
1322Wittelsbach (Bajor) Lajos győz a királyválasztáson
1325Kalita Iván trónralépése
1326oszmán-török hódítások Kis-Ázsiában.
Meghal Oszmán
1327meghal II. Edward. III. Edward követi a trónon
1328kihal a Capeting-dinasztia, a Valois-dinasztia követi őket a francia trónon
1331Dusán István szerb király uralkodása (-1377)
1333III. (Nagy) Kázmér lengyel király trónra lépése
1335visegrádi találkozó a cseh, lengyel és a magyar uralkodókkal
1339kitör a százéves háború
1341meghal Kalita Iván
1342meghal Károly Róbert. Utódja I. (Nagy) Lajos
134753 kitör a pestisjárvány
1347IV. Károly nyugat-római és cseh király lesz
1351az ősiség törvénye
1354az oszmán-törökök a Balkánon
1355meghal Dusán István Szétesik a Szerb Birodalom.
1356a német aranybulla kiadása
1356a Poitiers-i csatában az angolok legyőzik a franciákat
1361a törökök elfoglalják Hadrianapoliszt (Drinápoly)
1364V. (Bölcs) Károly uralkodása (-1380)
1368a Ming-dinasztia uralkodása Kínában (-1644)
1370meghal III. (Nagy) Kázmér
1370Timur Lenk uralkodásának kezdete (-1405 )
1377meghal III. Edward. Utódja II. Richárd
1378meghal XI. Gergely pápa. Megkezdődik az egyházszakadás
1378meghal IV. Károly
1378a ciompi felkelés Firenzében
1380Timur Lenk meghódítja Perzsiát
1380meghal V. (Bölcs) Károly
1381Wat Tyler-féle parasztlázadás
1382meghal I. (Nagy) Lajos magyar király. Mária követi a trónon.
1386a Jagellók uralkodásának kezdete
1386I. Ulászló lengyel király lesz
1387Luxemburgi Zsigmond trónra kerülése
1389a rigómezei csata
1391meghal I. Tvrtko bosnyák király
1392a Li-dinasztia uralma Koreában
1396a nikápolyi csata
1395Timur Lenk legyőzi az Arany Hordát
1397dán-svéd-norvég perszonálunió
1399megbukik II. Richárd, a Plantagenet-dinasztiát a Lancester-ház váltja fel. IV. Henrik kerül az angol trónra.
1402az ankarai csatában Timur legyőzi Bajezid szultánt
1405meghal Timur Lenk
1407Európa első bankja Genovában
1410Luxemburgi Zsigmond lesz a Nyugat-Római Birodalom uralkodója (-1437)
1413meghal IV. Henrik, utóda: V. Henrik
1414a konstanzi zsinaton Husz Jánost máglyahalálra ítélik
1416megkezdődik a portugál terjeszkedés
1419megkezdődnek a huszita háburúk
1421meghal V. Henrik a Plantagenet -házból
1421VI. Henrik kerül az angol trónra
1431Jeanne d'Arc máglyahalála
1433Luxemburgi Zsigmond császár lesz
1437a Budai Nagy Antal féle parasztfelkelés
1437meghal Luxemburgi Zsigmond
Utódja Habsburg Albert (-1439)
1439meghal Habsburg Albert
1440az Azték Birodalom megerősödése
1440III. (Habsburg) Frigyes kerül a trónra (-1493)
1444a várnai csata. Meghal I. Ulászló
1445Gutenberg első nyomtatott könyve
1446Hunyadi János lesz Magyarország kormányzója
1447IV. Kázmér lengyel uralkodó trónra lépése
1452Leonardo da Vinci születése
1453véget ér a százéves háború
1453a törökök elfoglalják Bizáncot
1455kitör a rózsák háborúja
1456a nándorfehérvári csata
1456meghal Hunyadi János
1458Hunyadi Mátyás lép a magyar trónra (-1490)
1459a törökök elfoglalják Szerbiát
1461XI. Lajos uralkodása (-1483)
1461VI. Henrik halálával kihal a Lancester-ház
1461a York-ház kerül Anglia élére. IV. Edward lesz a király
1462III. Iván kerül az orosz trónra (-1505)
1466Merész Károly burgundi herceg uralkodása (-1477)
1467Onin-korszak Japánban (-1477)
1469kialakul az egységes spanyol állam
1469Lorenzo Medici lesz Firenze kormányzója
1471megkezdődik a Sixtus-kápolna építése
1471II. Ulászló cseh király lesz
1471kiirtják a Lancester -házat. Utódjuk a York-ház
1477Hunyadi Mátyás hadat üzen III. Frigyesnek.
1478a spanyol inkvizíció fénykora
1479V. Ferdinánd kerül a spanyol trónra. Létrejön a Spanyol Királyság.
1479a kenyérmezei csata
1483meghal XI. Lajos
1483meghal IV. Edward. III. Richard kerül az angol trónra
1485Mátyás elfoglalja Bécset
1485a Yorkokat a Tudorok váltják fel az angol trónon
1487Hunyadi Mátyás fegyverszünete III. Frigyessel
1487Bartolomeu Diaz megkerüli a Jóreménység fokát
1490meghal Hunyadi Mátyás. Utódja II. Ulászló
1492meghal Lorenzo Medici
1492Kolumbusz elindul felfedező útjára
1492V. Ferdinánd kiűzi Európából az arabokat
1493I. Miksa uralkodása (-1519)
1494a spanyolok és a portugálok megkötik a tordesillasi szerződést
1498XII. Lajos uralkodása
1498Vasco da Gama és Amerigo Vespucci felfedező útjai
1500megalakul az első üzbég állam
1500Cabral felfedezi Brazíliát
1502a Szafavida-dinasztia uralma Perzsiában
1503II. Gyula pápasága (-1513)
1503a portugálok elfoglalják Zanzibárt
1505III. Vaszilij trónra lépése (-1533)
1505az első portugál település Mozambikban
1506I. Zsigmond kerül a lengyel trónra (-1548)
1508I. Izmáil trónra kerülése (-1524)
1509VIII. Henrik lép az angol trónra
1512I. Szelim a török trónon
1513meghal II. Gyula pápa. utódja X. Leó lesz
1514Dózsa György féle felkelés
1515meghal XII. Lajos. Utódja I. Ferenc (-1547)
1516meghal II. Ulászló. II. Lajos követi a trónon
1516meghal V. Ferdinánd
1516V. Károly lesz a spanyol király (-1556)
1517Luther Márton kifüggeszti 95 tételét
1518a portugáloké lesz Ceylon
1519meghal I. Miksa, utódja V. Károly (-1556)
1519Magellán útnak indul
1519Cortez Mexikóban
1520meghal I. Szelim. II. Szulejmán az utód (-1560)
1521I. Ferdinánd lesz az osztrák uralkodó
1521meghal X. Leó pápa
1525V. Károly legyőzi I. Ferencet
1525Brandenburgi Albrecht
1526a speyeri gyűlés
1526meghal II. Lajos a mohácsi csatában
I. Ferdinánd követi a trónon (-1564)
1530a johanniták megalapítják Máltát
1531Pizarro leigázza az inka birodalmat (-1533)
1533VII. Kelemen pápa kiközösíti VIII. Henriket
1533meghal III. Vaszilij. Utódja IV. (Rettegett) Iván
1534Loyola szent Ignác munkássága
1534Jacques Cartier felfedezi Kanadát
1535Kolumbia meghódítása (Quegada)
Argentína, Uruguay, Paraguay, gyarmatosítása
1536Kálvin János Institutiójának megjelenése
1536Buenos Aires alapítása
1538Szapolyai és I. Ferdinánd aláírják a váradi békét
1538Magyarország két részre szakad
1539a spanyolok Floridában
1541Kálvin János vezette reformáció elterjedése
1541a törökök elfoglalják Budát. Az ország három részre szakad
1542reinkvizíció a reformáció ellen.
1542portugál kereskedők Japánban
1543Kopernikusz kiadatja heliocentrikus tanait
1545a tridenti zsinat
1546meghal Luther Márton
1547IV. (Rettegett) Iván orosz cár lesz
1547meghal VIII. Henrik utódja VI. Edward lesz
1547meghal I. Ferenc francia király, utódja II. Henrik
1547a törökök elfoglalják Mezopotámiát, és a Kaukázust
1548meghal I. Zsigmond, fia II. Zsigmond követi a trónon
1549Xavéri szent Ferenc Japánban
1551János Zsigmond lemond a magyar trónról
1553meghal VI. Edward
1553I. (Katolikus) Mária az angol trónon (-1558)
1555létrejön az augsburgi vallásbéke
1556lemond V. Károly. Utódja II. Fülöp
1556Akbar sah nagymogul uralkodása (-1605)
1556János Zsigmond erdélyi fejedelem lesz
1557a portugálok elfoglalják Macaut
1558meghal I. (Katolikus) Mária. Utódja I. Erzsébet
1559meghal II. Henrik
1559II. Ferenc kerül a francia trónra (-1560)
1560meghal II. Ferenc, utóda IX. Károly
1561Stuart Mária kerül a skót trónra
1564meghal I. Ferdinánd. Utódja II. Miksa (-1576)
1564meghal Kálvin János
1565a spanyolok megalapítják Rio de Janeirót
1566a szigetvári viadal. Meghal II. Szulejmán
1567Alba herceg (-1573)
1568a drinápolyi béke
1570speyeri szerződés János Zsigmond és II. Miksa között
1571a törökök elfoglalják Ciprust
1571a spanyolok megalapítják Manilát
1571meghal János Zsigmond. Utódja Báthori István
1572Szent Bertalan-éji mészárlás
1572meghal II. Zsigmond lengyel király
1574meghal IX. Károly
1576I. Rudolf trónra lépése
1577Francis Drake körülhajózza a Földet (-1580)
1580spanyol-portugál perszonálunió
1582XIII. Gergely naptárreformja
1584az első angol település Virginiában
1584meghal IV. (Rettegett) Iván
1586meghal Báthori István. Báthori Zsigmond az utód
1587I. Erzsébet kivégezteti Stuart Máriát
1588Drake és Raleigh legyőzi a spanyol Armadát
1593angol-ellenes felkelés Ulsterban (-1601)
1593kitör a tizenötéves háború (-1606)
1594IV. Henrik kerül a francia trónra (-1610)
a Bourbonok kerülnek uralomra
1598kihal a Rurik-dinasztia
1598IV. Henrik vallásszabadságot ad a hugenottáknak.
Véget ér a polgárháború Franciaországban.
1598a nantes-i ediktum
1598meghal II. Fülöp spanyol király. Uralkodása alatt éri el a spanyol birodalom a legnagyobb kiterjedését.
1599Báthori Zsigmond lemondása után Báthori András bíborost választják Erdély fejedelmévé. Mihály havasalföldi vajda legyőzi Báthorit és megszállja Erdélyt.
1600felkelés Mihály ellen
1600Giordano Brunót megégetik Rómában