Középkor – gótika kronológia

1122A wormsi konkordátum V. Henrik és II. Callixtus pápa között az invesztitúra jogok gyakorlásáról
1125meghal V. Henrik
1127a szicíliai királyság felemelkedése
1130megalakul a Szicíliai Királyság
1131meghal II. István. Utódja II. (Vak) Béla (-1141)
1138III. Konrád személyében a Hohenstauf-dinasztia lép trónra a Nyugat-Római Birodalomban (-1254)
1139megalakul a Portugál Királyság
1141II. Béla halála után II. Géza kerül a magyar trónra
1147a Welf-dinasztia uralma Angliában. Oroszlán Henrik II. keresztes hadjárata (–1149)
1151Nemanja István megalapítja a Szerb Királyságot
1152meghal II. Konrád. Utódja I. (Barbarossa) Frigyes
1154II. Henrik, Anjou grófja, a Plantagenet–dinasztia tagjaként kerül az angol trónra (–1189)
1155Írországot a pápa az angol királynak adja
1156Ausztria a Nyugat-Római Birodalom része lesz
1157a Szeldzsuk Szultánság széthullása
1162I. (Barbarossa) Frigyes lerombolja Milánót
1162meghal II. Géza utódja III. István
1170II. Henrik angol király kivégezteti Becket Tamás canterbury érseket
1172III. Béla kerül a magyar trónra
1176Barbarossa Frigyes veresége III. Sándor pápától
1180megalakul a Szerb Fejedelemség
1180II. Fülöp Ágost lép a francia trónra (–1223)
1185kihal a Komnénosz-dinasztia. Utód: Angelosz-dinasztia. Szétesik a bizánci állam
118992 III. keresztes háború
1189meghal II. Henrik. Utódja Oroszlánszívű Richárd
1190meghal Barbarossa Frigyes Utódja VI. Henrik
1196meghal III. Béla. Utódja Imre (–1204)
1197meghal VI. Henrik.
1198III. Ince pápasága
1199meghal Oroszlánszívű Richárd. Örököse Földnélküli János
1201a német lovagok megalapítják Rigát
1202a IV. keresztes hadjárat
1204a keresztesek elfoglalják Konstantinápolyt
1204meghal Imre. Utódja III. László (–1205)
1205II. András lép a magyar trónra
1206Dzsingisz kán hatalomra kerül
1206létrejön a Mameluk Szultánság (–1526)
1222II. Frigyes trónra lépése
1222II. András kiadja az I. Aranybullát
1223meghal II. Fülöp Ágost, utódja VIII. Lajos
1226meghal VIII. Lajos, utódja IX. Lajos (–1270)
1227meghal Dzsingisz kán
1227IX. Gergely lesz az új pápa
1228meghal II. István szerb király
1231IX. Gergely pápasága alatt teret nyer az inkvizíció
1235meghal II. András utódja IV. Béla
1235Julianus barát megtalálja Magna Hungariában az ottmaradt magyar törzseket
1240Batu kán elfoglalja Kijevet
1240Alexander Nyevszkij legyőzi a svédeket
1241a leignitzi csata
1241a muhi csata
1245I. Lyoni zsinat
1250meghal II. Frigyes
1253II. Ottokár uralkodásának a kezdete (-1278)
1254kihal a Hohenstauf-dinasztia. Az interregnum kora.
1258a mongolok megdöntik az Abbászid kalifák uralmát Bagdadban
1261VII. (Palailogosz) Mihály trónra lépése
1265III. Henrik és a parlament harca
1270meghal IV. Béla utódja V. István
1272Marco Polo megkezdi utazásait
1272meghal V. István IV. (Kun) László lép a magyar trónra
1272I. Edward lép az angol trónra
1273I. (Habsburg) Rudolf uralkodásának a kezdete
1274II. Lyoni zsinat
1278a morvamezei csata
1278meghal II. Ottokár
1282Ausztria és Stájerország Habsburg birtok lesz
1282Szicília elűzi az Anjoukat és az Aragon-ház tulajdona lesz (szicíliai vecsernye).
1284I. Edward Angliához csatolja Walest
1285IV. (Szép) Fülöp lép a francia trónra (–1314)
1288Oszmán lép a török trónra
1289életbe lép a Velencei Köztársaság alkotmánya
1290meghal IV. (Kun) László
1290III. András lép a trónra. A kiskirályok kora
1291meghal I. (Habsburg) Rudolf
1301meghal III. András, kihal az Árpád-ház
1301Vencel cseh trónörököst választják magyar királlyá
1307Károly Róbert uralkodása, az Anjou-ház kerül hatalomra
1302IV. Bonifác pápa összetűzésbe kerül IV. Fülöppel
1307meghal I. Edward
1307II. Edward uralkodásának kezdete
1308VII. Henrik Luxemburg-dinasztia trónra lépése
1309V. Kelemen pápa lesz
1311a viemei zsinat
1313meghal VII. Henrik
1314kettős királyválasztás. Habsburg (Szép) Frigyes és IV. Wittelsbach Lajos
1314meghal IV. (Szép) Fülöp
1320Ulászló lengyel király trónra lépése (–1333)
1322Wittelsbach (Bajor) Lajos győz a királyválasztáson
1325Kalita Iván trónralépése
1326oszmán-török hódítások Kis-Ázsiában; Meghal Oszmán
1327meghal II. Edward. III. Edward követi a trónon
1328kihal a Capeting-dinasztia, a Valois-dinasztia követi őket a francia trónon
1331Dusán István szerb király uralkodása (-1377)
1333III. (Nagy) Kázmér lengyel király trónra lépése
1335visegrádi találkozó a cseh, lengyel és a magyar uralkodókkal
1339kitör a százéves háború
1341meghal Kalita Iván
1342meghal Károly Róbert. Utódja I. (Nagy) Lajos
134753 kitör a pestisjárvány
1347IV. Károly nyugat-római és cseh király lesz
1351az ősiség törvénye
1354az oszmán-törökök a Balkánon
1355meghal Dusán István Szétesik a Szerb Birodalom.
1356a német aranybulla kiadása
1356a poitiers-i csatában az angolok legyőzik a franciákat
1361a törökök elfoglalják Hadrianapoliszt (Drinápoly)
1364V. (Bölcs) Károly uralkodása (-1380)
1368a Ming-dinasztia uralkodása Kínában (-1644)
1370meghal III. (Nagy) Kázmér
1370Timur Lenk uralkodásának kezdete (-1405)
1377meghal III. Edward. Utódja II. Richárd
1378meghal XI. Gergely pápa. Megkezdődik az egyházszakadás
1378meghal IV. Károly
1378a ciompi felkelés Firenzében
1380Timur Lenk meghódítja Perzsiát
1380meghal V. (Bölcs) Károly
1381Wat Tyler féle parasztlázadás
1382meghal I. (Nagy) Lajos magyar király. Mária követi a trónon.
1386a Jagellók uralkodásának kezdete
1386I. Ulászló lengyel király lesz
1387Luxemburgi Zsigmond trónra kerülése
1389a rigómezei csata
1391meghal I. Tvrtko bosnyák király
1396a nikápolyi csata
1395Timur Lenk legyőzi az Arany Hordát
1397dán-svéd-norvég perszonálunió
1399megbukik II. Richárd, a Plantagenet-dinasztiát a Lancester-ház váltja fel. IV. Henrik kerül az angol trónra.
1402az ankarai csatában Timur legyőzi Bajazid szultánt
1405meghal Timur Lenk
1407Európa első bankja Genovában
1410Luxemburgi Zsigmond lesz a Nyugat-Római Birodalom uralkodója (1437)
1413meghal IV. Henrik, utóda: V. Henrik
1414a konstanzi zsinaton Husz Jánost máglyahalálra ítélik
1416megkezdődik a portugál terjeszkedés
1419megkezdődnek a huszita háburúk
1421meghal V. Henrik a Plantagenet-házból
1421VI. Henrik kerül az angol trónra
1431Jeanne d’Arc máglyahalála
1433Luxemburgi Zsigmond császár lesz
1437a Budai Nagy Antal féle parasztfelkelés
1437meghal Luxemburgi Zsigmond. Utódja Habsburg Albert (-1439)
1439meghal Habsburg Albert
1440III. (Habsburg) Frigyes kerül a trónra (-1493)
1444a várnai csata. Meghal I. Ulászló
1445Gutenberg első nyomtatott könyve
1446Hunyadi János lesz Magyarország kormányzója
1447IV. Kázmér lengyel uralkodó trónra lépése
1452Leonardo da Vinci születése
1453véget ér a százéves háború
1453a törökök elfoglalják Bizáncot
1455kitör a rózsák háborúja
1456a nándorfehérvári csata
1456meghal Hunyadi János
1458Hunyadi Mátyás lép a magyar trónra (-1490)