Klasszicizmus kronológia

1635Franciaország belép a harmincéves háborúba
1640 tavaszI. Károly összehívja az angol parlamentet (rövid parlament)
1640 őszhosszú parlament (1653-ig)
1642–1649az angol polgárháború
1648wesztfáliai béke
1648. dec. 2. Cromwell bevonul Londonba, a presbiteriánusokat eltávolítják a parlamentbol (csonka parlament)
1649Stuart Károlyt kivégzik, Anglia köztársaság
1651hajózási törvény
1658Cromwell halála
1660a királyság visszaállítása Angliában (II. Károly)
1688Orániai Vilmos partaszállása Angliában, dicsoséges forradalom
1689Jognyilatkozat
1694megalakul az Angol Bank
1700–1721északi háború
1701a porosz királyság létrejötte (I. Frigyes)
1701–1714spanyol örökösödési háború
1740–1748az osztrák örökösödési háború
1748Montesquieu: A törvények szellemérol
1751–1780a francia Enciklopédia kiadása
1756–1763a hétéves gyarmati háború Anglia és Franciaország között
1769James Watt gozgépe
1772Lengyelország elso felosztása
1772a felvilágosodás kezdete Magyarországon (Bessenyei György: Ágis tragédiája)
1773bostoni teadélután
1775–1783amerikai függetlenségi háború
1776Adam Smith: A nemzetek gazdasága
1776. júl. 4. amerikai Függetlenségi Nyilatkozat
1780k. az ipari forradalom kezdete
1783Versailles-i béke: Anglia elismeri az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét
1784Horia és Kloska felkelése Erdélyben
1785II. József jobbágyrendelete
1787az Egyesült Államok alkotmánya
1789gazdasági válság Franciaországban
1789. máj. 5. a francia rendi gyulés megnyitása
1789. júl. 12. a párizsi községtanács megalakulása
1789. júl. 14. a Bastille bevétele, forradalom Párizsban
1789. aug. 4. a francia kiváltságosok lemondanak elojogaikról
1789. aug. 26. az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata
1790–1791országgyulés Budán (az 1791/X.tc. megerosíti az ország önállóságát)
1791polgári liberális alkotmány Franciaországban
1791. jún. 25. a francia monarchia "temetési menete" (XVI. Lajost visszakísérik Párizsba)
1791az amerikai alkotmány kiegészítése
1791lengyel reformalkotmány
1792. ápr. 20. francia hadüzenet, forradalmi háborúk kezdete
1792. aug. 10. a második forradalom Párizsban, új forradalmi községtanács alakul
1792. szept. 2. az elso terror Párizsban
1792. szept. 20. a valmyi ütközet; a köztársaság kikiáltása Franciaországban
1792. nov. 6. francia gyozelem Jemappes-nál
1793. jan. 21. XVI. Lajos kivégzése
1793. márc. 10. a párizsi konvent rendkívüli törvényszéket hoz létre és megalakítja a Közjóléti Bizottságot
1793. jún. 2. párizsi felkelés, a girondiak letartóztatása, a jakobinus diktatúra kezdete
1793Lengyelország második felosztása
1794. jún. 26. francia gyozelem Fleurusnél
1794. júl. 27. thermidori fordulat
1794. júl. 28. Robespierre kivégzése
1794a magyar jakobinusok mozgalma
1795a jakobinus vezetok kivégzése
1795Lengyelország harmadik, végleges felosztása
1795sansculotte felkelés Párizsban
1796Bonaparte Napoleon itáliai gyozelme
1798Malthus: A népesedés törvényérol
1799. nov. 9. Napoleon államcsínye (brumaire 18.)
1800Napoleon gyozelme Marengónál
1801francia–osztrák béke Lunéville-ben
1802francia–angol béke Amiensben
1804Napoleon császárrá koronáztatja magát
1804Haiti függetlensége
1805trafalgari ütközet
1805Napoleon gyoz Austerlitznél és bevonul Bécsbe
1806Poroszország megsemmisítése (Jéna, Auerstadt)
1806a német-római birodalom megszunése, I. Ferenc ezt követoen Ausztria császára
1806Napoleon kihirdette a kontinentális zárlatot
1807orosz vereség Friedlandnál, tilsiti béke
1807Fulton gozhajója
1808francia bevonulás Madridba, spanyol felkelés
1809osztrák vereség Wagramnál
1809Napoleon kiáltványa a magyarokhoz, a gyori csata
1810–1825függetlenségi háborúk Latin-Amerikában
1812Napoleon betör Oroszországba
1812borogyinói ütközet
1813a lipcsei "népek csatája"
1814a koalíciós hadsereg bevonul Párizsba, Napoleont Elba szigetére számuzik, az új király XVIII. Lajos
1814–1815a bécsi kongresszus
1815. márc. Napoleon partraszállása és "száz napos uralma"
1815a Szent Szövetség megalakulása
1815a waterlooi csata
1815–1830Bourbon restauráció Franciaországban
1822–1823magyar nemesi ellenállás kibontakozása
1825–1827országgyulés Pozsonyban
1830Széchenyi: Hitel
1831Széchenyi: a Vaskapu szabályozásának kezdete
1831Dessewffy József: Taglalat
1831Széchenyi: Világ
1831felvidéki parasztfelkelés (koleralázadás)
1832–1836az elso reformországgyulés
1833Wesselényi: Balítéletekrol
1833Széchenyi: Stádium
1833–1836Kossuth az Országgyulési Tudósításokat szerkeszti
1835I. Ferenc halála után V. Ferdinánd a trónon
1835Kölcsey elbúcsúzik az országgyuléstol, Wesselényi perbe fogása
1836felségsértési per Lovassy és társai ellen
1837Kossuth letartóztatása
1839–1840reformországgyulés (önkéntes örökváltság)
1841. jan. Kossuth beindítja a Pesti Hírlapot
1842az elso ipari kiállítás
1842Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
1843–1844reformországgyulés (magyar az államnyelv)
1844Védegylet
1844Kossuthot eltávolítják a Pesti Hírlaptól
1846a Pest–Vác vasútvonal megnyitása
1846a Konzervatív Párt megalapítása
1847Ellenzéki Párt, ellenzéki nyilatkozat
1847Táncsics börtönbe hurcolása
1847–1848az utolsó rendi országgyulés
1848. febr. Kossuth alkotmányt kér az osztrák és olasz tartományoknak
1848. márc. 3. Kossuth felirati javaslata
1848. márc. 14. Kossuth kiegészített felirati javaslatát a forendiház is elfogadja
1848. márc. 15. országgyulési küldöttség a felirattal Bécsben
1848. márc. 15. forradalom Pesten
1848. ápr. 11. a törvények szentesítése
1849. ápr. 14. a Habsburg-ház trónfosztása Debrecenben
1849. máj. 9. I. Miklós cár kiáltványa Ausztria megsegítésérol
1849. máj. 21. Buda visszavétele, egész Magyarország szabad
1849. aug. 13. világosi fegyverletétel
1849. okt. 6. Batthyány Lajos és a tizenhárom aradi vértanú kivégzése
1849–1850Haynau rémuralma
1850–1859Bach-rendszer
1860. okt. 20. Októberi Diploma
1861Februári Pátens
1861országgyulés összehívása, Határozati és Felirati Párt alakul, Teleki öngyilkos lesz
1861–1865Schmerling-féle provizórium
1862Kossuth dunai konföderáció terve
1865Deák húsvéti cikke
1867megalakul a Balközép és a Deák-párt
1867kiegyezés