Szimbolizmus kronológia

1830júliusi forradalom, Franciaország alkotmányos királyság (Lajos Fülöp)
1830Belgium független és semleges
1830–1831oroszellenes szabadságharc Lengyelországban
1830a franciák elfoglalják Algírt
1831. szept. lengyel vereség, Varsó elesett
1831a lyoni selyemszövők mozgalma
1832választójogi reform Angliában
1834német vámszövetség
1834második lyoni felkelés
1836a népcharta Angliában
1840–1842Az első ópiumháború Kínában
1844sziléziai takácsok mozgalma
1844orosz ajánlat Angliának Törökország felosztására
1846parasztfelkelés Galíciában
1848. febr. a Kommunista Kiáltvány megjelenése
1848. febr. 22. forradalom Párizsban
1848. febr. 24. Lajos Fülöp lemond
1848. febr. 24. Franciaország köztársaság
1848. márc.13. forradalom Bécsben
1848. márc.18–19. berlini forradalom
1848Louis Blanc: A munka megszervezéséről
1848. ápr. a chartisták harmadik petíciója
1848. máj. 18. a frankfurti német parlament megnyitása
1848. jún. 2. szláv kongresszus Prágában
1848. jún. 17. a prágai felkelés leverése
1848. jún. 23. forradalmi mozgalom Havasalföldön
1848. júl. 23. munkásfelkelés Párizsban
1848. okt. 6. a második bécsi forradalom
1848. okt. 31. a bécsi felkelés leverése
1848. dec. 10. Louis Bonaparte köztársasági elnök
1849. febr. 9. a római köztársaság kikiáltása
1849. márc.23. az észak-itáliai forradalom veresége
1849. júl. 3. Rómát francia csapatok foglalják el
1849. aug. 22. Velencét elfoglalják az osztrákok
1851. dec. 2. Louis Bonaparte katonai államcsínye
1851–1864Tajping-felkelés Kínában
1852. dec. 2. III. Napoleon megkoronázása
1853–1856krími háború
1854Kansas felvétele az amerikai államok uniójába
1855. tavasz Cavour 15.000 olasz katonát küld a Krímbe
1855. szept. 8. Szevasztopol bevétele
1856a krími háborút lezáró párizsi béke
1856a második ópiumháború Kína ellen
1857világgazdasági válság
1857szipoj-felkelés Indiában
1859osztrák hadüzenet Piemontnak
1859. jún. 24. solferinói csata
1859John Brown halálos ítélete
1859Charles Darwin: A fajok eredete
1859a román fejedelemségek egyesítése (Cuza ezredes)
1860. tavasz Közép-Itália államai csatlakoznak Piemonthoz
1860. máj. 11. Garibaldi szicíliai partraszállása
1860Lincoln az Egyesült Államok elnöke
1861jobbágyfelszabadítás Oroszországban
1861. márc.18. az olasz királyság kikiáltása
186111 déli állam kilép az unióból, kitör az amerikai polgárháború
1862. nyár Garibaldi: Róma vagy halál!
1862. aug. 28. Garibaldi fogságba esik
1862francia partraszállás Mexikóban, Mexikó trónján Habsburg Miksa bábcsászár
1862. szept. Bismarck lett a porosz miniszterelnök
1863a schleswig-holsteini háború
1863Általános Német Munkásegylet (Lassale)
1863. jan. lengyel szabadságharc és jobbágyfelszabadítás
1863rabszolgafelszabadítás és földtörvény az Egyesült Államokban
1864jobbágyfelszabadítás Romániában
1864Nemzetközi Munkásszövetség (I. Internacionálé)
1865északi győzelem az amerikai polgárháborúban, halálos merénylet Lincoln ellen
1866porosz–osztrák háború, königgrätzi csata, északnémet szövetség
1866olasz hadüzenet Ausztriának, vereségük ellenére visszaszerzik Velencét
1867választójogi reform Angliában
1867Habsburg Miksa kivégzése Mexikóban
1867Marx megjelenteti a Tőke első kötetét
1867Szerbiából kivonják a török helyőrségeket
1867Luxemburg német megszállása, majd semlegesítése
1868a feudális anarchia felszámolása Japánban, a modernizáció kezdete (Meidzsi-fordulat)
1869az első szociáldemokrata párt Németországban
1870III. Napoleon hadüzenete, porosz–francia háború
1870. szept. 2. francia kapituláció Sedannál, III. Napoleon fogságba esik
1870. szept. 4. Párizsban kikiáltják a (harmadik) köztársaságot
1870. szept. 20.olasz bevonulás Rómába, befejeződik az olasz nemzeti állam egyesítése
1871. jan. 18. Versaillesban kikiáltják a német császárságot, megalakul az egységes Németország
1871. márc.28. a párizsi kommün átveszi a hatalmat
1871. máj. 21. a párizsi kommün bukása
1871dán szociáldemokrata párt megalakulása
1872az I. Internacionálé székhelye New York
1873a három császár (orosz, német, osztrák) szövetsége
1873világgazdasági válság
1875egységes német szociáldemokrata párt (gothai program)
1875törökellenes felkelés Hercegovinában
1876szociáldemokrata párt az Egyesült Államokban
1876Bell: telefon
1877Puskás Tivadar: telefonközpont
1877. ápr. orosz hadüzenet Törökországnak
1877–1878orosz–török háború
1877Románia független
1878berlini kongresszus
1878cseh szociáldemokrata párt alakul
1879egységes francia szociáldemokrata párt
1879kettős szövetség (Németország és Ausztria–Magyarország)
1882Olaszország csatlakozásával létrejön a hármas szövetség
1882a világ első villanytelepe New Yorkban (Edison)
1885orosz támadás Afganisztánban
1886az egységes Bulgária megalakulása
1888II. Vilmos a német trónon
1889. júl. 14. a II. Internacionálé megalakulása (ezzel egyidejűleg: posszibilista internacionálé)
1891XIII. Leo enciklikája: Rerum Novarum
1893francia–orosz katonai szövetség
1894–95japán–kínai háború
1894Dreyfus-per
1898fashodai incidens
1898a német császár jeruzsálemi zarándoklata
1898az amerikai–spanyol háború kitörése
1898Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt
1899az Egyesült Államok meghirdeti a nyitott kapuk elvét Kínában
1899–1902angol–búr háború
1900a nagy ököl (boxer) felkelés Kínában
1900Zeppelin: az első kormányozható léghajó
1901Viktória királynő halála
1901a Panama-csatorna építésének kezdete
1902Angol–japán egyezmény
1902Hobson könyve az imperializmusról
1903Wright-testvérek: motoros repülőgép
1903Rutherford: a radioaktivitás általános elmélete
1904Entente Cordiale (francia–angol szövetség)
1904-1905orosz–japán háború
1904. febr. 8. japán támadás Port Arthur ellen
1905–1907orosz polgári demokratikus forradalom
1905. jan. sztrájkok Pétervárott
1905. jan. 22. munkástüntetés, sortűz
1905II. Miklós az állami dumát törvényhozó testületté alakítja
1905. febr. orosz vereség Japántól Mukdennél
1905. máj. Csuzimánál megsemmisül az orosz flotta
1905. dec. moszkvai felkelés
1905az első marokkói válság
1906az obscsina megszüntetése Oroszországban
1906az angol Munkáspárt (Labour Party) megalakulása
1907az orosz cár visszatér az önkényuralomhoz
1907orosz–angol szerződés, megszületik a hármas antant
1908Bosznia-Hercegovina annektálása
1909angol ajánlat a német flottaépítés korlátozására
1911olasz–török háború
1911polgári forradalom Kínában
1912. jan. 1. Kína köztársaság
1912–13az első Balkán háború, bolgár összeomlás
1913második Balkán háború, Albánia független
1914a Panama-csatorna megnyitása
1910–1917a mexikói forradalom
1911. nov. Francisco Maderót Mexikó köztársasági elnökévé választják
1913Madero mexikói elnök meggyilkolása
1913–1914Huerta tábornok diktatúrája Mexikóban
1914–1918az első világháború