Magyar szimbolizmus kronológia

1849. aug. 13. világosi fegyverletétel
1849. aug. 26. Munkács bevétele
1849. szept. 5. Pétervárad feladása
1849. okt. 2. Komárom átadása
1849. okt. 6. Batthyány Lajos és a tizenhárom aradi vértanú kivégzése
1849–1850Haynau rémuralma
1850–1859Bach-rendszer
1851Kossuth alkotmányterve
1851–1852Kossuth, kiszabadulva Törökországból, angol és amerikai körutat tesz
1853Libényi János merénylete Ferenc József ellen, Libényi, Noszlopy, Gasparich és a székely hazafiak kivégzése
1859a Magyar Nemzeti Igazgatóság megalakulása
1859magyar légió alakul Itáliában
1860. márc. 15. tüntetés Pesten, Forinyák Géza halála
1860. okt. 20. Októberi Diploma
1861Februári Pátens
1861országgyűlés összehívása, Határozati és Felirati Párt alakul, Teleki öngyilkos lesz
1861–1865Schmerling-féle provizórium
1862Kossuth dunai konföderáció terve
1865Deák húsvéti cikke
1865. dec. az országgyűlés összehívása
1866a Klapka-légió a Kárpátokig nyomul
1867megalakul a Balközép és a Deák-párt
1867kiegyezés
1868magyar–horvát kiegyezés, nemzetiségi és népiskolai törvény
1868megalakul a Buda-pesti Munkásegylet, majd az Általános Munkásegylet
1869országgyűlési választások, a Balközép ellenzéki párt
1871az elsô magyar postabélyeg megjelenése
1872hűtlenségi per
1873Budapest egyesítése
1874a Balközép és a Szélsôbal fúziójából Függetlenségi Párt alakul
1875megalakul a Szabadelvű Párt és a Konzervatív Párt
1876Frankel Leót Budapestre toloncolják
1877a Margit-híd felavatása
1878Egyesült Ellenzék alakul
1878a Monarchia megszállja Bosznia-Hercegovinát
1880megalakul a Magyarországi Általános Munkáspárt
1881létrejön a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű
1882megalakul az Adriai Tengerhajózási Rt.
1886egységes megyerendszer jön létre
1890. márc. 9. Tisza Kálmán lemondása
1890. máj. 1. az elsô május elsejei felvonulás Budapesten
1890. dec. létrejön a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, elvi nyilatkozatot ad ki
1890k. az ipari forradalom kibontakozása Magyarországon
1891. máj. 1. véres tüntetés Orosházán
1891. máj. 2–3. parasztmegmozdulás Békéscsabán
1892megalakul a Nemzeti Párt
1894. márc. 20. Kossuth Lajos halála Torinóban
1894törvény a kötelezô polgári házasságról
1894hódmezôvásárhelyi földmunkás-megmozdulás, Szántó Kovács János bebörtönzése
1895. dec. 31–1896millennáris ünnepségek
1897Független Szocialista Párt alakul (Várkonyi István)
1898Várkonyi István bebörtönzése
1895megalakul a Katolikus Néppárt
1904új Nemzeti Párt alakul
1905az ellenzéki koalíció választási gyôzelme
1905. szept. 15. százezres tüntetés az Országház elôtt
1905–1906a darabont-kormány
1906–1910koalíciós kormány
1907tízéves iparfejlesztési program
1910megalakul Tisza István Nemzeti Munkapártja
1910a koalíciós pártok veresége az országgyűlési választásokon, Tisza Istvánék gyôzelme
1912. máj. 22. Tisza Istvánt házelnökké választják
1912. máj. 23. tüntetés Budapesten
1913Tisza István miniszterelnöki kinevezése