Az Ószövetség korának időrendi áttekintése

Hagyományok az ősatyákról. (Ábrahám Kánaánba vándorol, Jákob és családja Egyiptomba kerül, Mózes kivezeti népét az egyiptomi szolgaságból, a sínai-hegyi szövetségkötés, a pusztai vándorlás.)


1220A honfoglalás kezdete
1200A filiszteusok behatolása Palesztinába
1200–1025A bírák kora
1030–1010Saul királysága
1010–970Dávid királysága
970–931Salamon királysága
967–961A templom építése
931/30Az ország kettészakadása Júdára és Izraelre
932–913Rehabeám (Roboám) 931–910 Jeroboám
913–911Abijam
911–870Aza 910–909 Nadab
909–886Bása
886–885Ela
885Zimri
885–874Omri
874–853Áháb
870–848Jehosafát
853–852Achászja
848–841Joram
852–845Joram
841Achászja
841–835Atalja
841–814Jehu
835–796Joás
814–798Joachász
798–783Joás
796–781Amacja
783–743II. Jeroboám
781–740Uzija (Azarja)
743–738Menachem
740–736Jotam
738–737Pekachja
737–733Pekach
736–716Acház előbb társuralkodó, majd király
733Arám-efraim támadás Júda ellen
733Acház segítségül hívja III.Tiglatpilezer (Tukulti-apil-Ésarra) asszír uralkodót
734III.Tiglatpilezer (Tukulti-apil-Ésarra, 745–727) elfoglalja Galilea északi részét
732–721Hosea (Hóseás) utolsó király
721II. Szargon (Sarrukin) elfoglalja Izraelt, lakói nagy részét elhurcolja, Izrael megszűnik, idegeneket telepítenek az országba
716–687Hizkija (Ezekiás)
701Szancherib (Szin-Ahhé-Eriba) megostromolja Jeruzsálemet
687–642Manassze király
642–640Amon
640–609Josiás (Jozia)
622Vallási reform, a törvénykönyv megtalálása
612Ninive eleste, Asszíria bukása
609Josiás (Jozia) veresége Nékó fáraótól s halála Megiddónál
609–598Jojakim (Joákim)
605Nabukodonozor (Nabú-Kudurri-Uszur) első támadása Júda ellen
598Jojakin (Joákin)
598Nabukodonozor (Nabú-Kudurri-Uszur) Jeruzsálemet ostromolja
598–587Cidkija (Szedekiás) Júda utolsó királya
587Jeruzsálem elfoglalása, a templom lerombolása, Júda lakóinak nagy részét Babilonba hurcolják
587–538Babiloni fogság
538Kürosz hazaengedi a zsidókat
538–531Perzsa uralom
520–515A második Templom felépítése
515A Templom felszentelése
445Nehemiás tevékenységének a kezdete
398Ezdrás tevékenységének a kezdete
331Nagy Sándor elfoglalja Palesztinát
300–197A Ptolemaioszok uralma
197–142A Szeleukidák uralma
175–164IV. Antiochusz Epiphanész
167A Makkabeus fölkelés
166–160Makkabeus Júdás
165A templom megtisztítása
160–142Jonatán
143–134Simon főpap és népvezér
134–104Hürkánosz Joannész
104–103Arisztobulosz király
63Római uralom, Pompeius meghódítja Jeruzsálemet