Időrendi táblázat az Ó- és Újszövetségről

i.e. 1250 k. Mózes
i.e. 1200 k. Kánaán meghódítása (pl. Bírák könyve 5, 9)
i.e. 1000 k. Dávid király lesz (pl. Dávid énekei; 2 Sámuel)
i.e. 950-850 körül Jahvista forrás
i.e. 750 körül Elóhista forrás (Mózes első könyvénél - Elóhim: istenek; Jahve: Úr - kétféle forrásra utalt a két szóhasználat, ennek alapján történt az elkülönítés)
i.e. 760-700 Ámosz, Ozeás, Izaia, Mikeás
i.e. 630-568 Jeremiás, Náhum, Habakuk, Szofoniás
i.e. 621 A Deuteronomium bevezetése Jósija király által
i.e. 586 Jeruzsálemet a babilóniak elpusztítják. A babilóni fogság prófétái: Ezekiel, Deutero-Izaiás
i.e. 538 Visszatérés a babiloni fogságból
i.e. 520-515 A templomépítés
i.e. 520-445 Aggeus, Zakariás, Abdiás, Malakiás
i.e. 400-340 Rút, Joel
i.e. 300-180 Ezdrás, Nehemiás, valamint a Krónikák könyvei; Jób; a Prédikátor; Jézus, Sirák fia
i.e. 166 A Makkabeusok fölkelése
i.e. 164-130 Dániel; Énekek éneke; Eszter könyve; Judit könyve
i.e. 120-100 A Makkabeusok I. könyve
i.e. 63 Palesztina római uralom alatt
Krisztus születése 30 körül Jézus fellépése
32 (34) és 65 között Pál működése
60 és 100 között Az evangéliumok és az Újszövetség többi iratai